• 0

АЗТУЕС пое инициативата да подпомогне ръководството на ТУЕС в разработването и привеждането в действие на дългосрочна стратегия за развитие на училището. За първи път ТУЕС има възможността да работи целенасочено … Continued

  • 0

На 15 декември, ТУЕС бе домакин на подписването на споразумение за сътрудничество в сферата на  софтуерното обучение на ученици от среден курс. Споразумението бе сключено между МОН, представен от министъра … Continued

  • 0

98% от учениците, участвали в извънкласните лекции и работилници TUES Inspiration Talks & Workshops, оценяват като полезни заниманията, на които са присъствали. През 2016 г. бяха проведени 16 занимания по 12 … Continued

  • 0

За втора учебна година АЗТУЕС в съдействие с ръководството на ТУЕС стартира инициативата TUES Inspiration Talks & Workshops. Серията от извънкласни лекции и практически занимания ще продължи да среща учениците … Continued

  • 0

След успешното включване на членовете на АЗТУЕС през миналата година, отново отравяме покана към тях да се присъединят като ръководители на дипломни работи на един или повече ученици, завършващи ТУЕС … Continued

  • 0

До 12 юни ИТ компаниите, които имат желание да приемат ученици от ТУЕС на двуседмична практика, могат да зявят желанието си, като попълнят следната Регистрационна форма.  Всяка година 11-токласниците от ТУЕС … Continued