>

За нас

Асоциацията на завършилите ТУЕС е неправителствена организация, която има за цел да обедини и подпомага общността от завършили и настоящи ученици в Технологично училище "Електронни Системи" към ТУ - София (ТУЕС), преподаватели и приятели на училището. Учредена е през декември 2014 и работи активно от средата на 2015, като вече наброява над 1,000 членове и се е превърнала в двигател на редица събития и инициативи, ключови за ТУЕС общността.

Мисия

Мисията на АЗТУЕС е да обединява и подпомага ТУЕС общността, като за целта:

Развиваме ТУЕС .

Основният фокус на АЗТУЕС е да развива ТУЕС като образователна институция, като канализира подкрепа от завършилите и бизнеса. Координираме големите ТУЕС събития, организираме извънкласни инициативи и подкрепяме учебния процес и материалната база. Прочети как.

Популяризираме го .

Съдействаме на ТУЕС за популяризиране постиженията на учениците и успешния образователен модел на училището. Освен, че информираме редовно общността за успехите и нуждите на училището, работим и за медийно отразяване на големите събития и успехи на ТУЕС.

Създаваме връзки .

Насърчаваме професионалните и социални връзки между завършили и настоящи ученици, преподаватели и приятели на ТУЕС - чрез онлайн директорията на членовете, социалните мероприятия за завършилите и възможностите за участие в събитията и инициативите в ТУЕС. Прочети още.

Екип

АЗТУЕС се ръководи от 5-членен Управителен съвет (УС) с мандат от 3 години, като настоящият УС е начело на Асоциацията за периода 2021-2023. За реализация на широкия си спектър от събития и инициативи, АЗТУЕС разполага и с постоянен екип от двама души.

Радостина Герчева  (ТУЕС'2007) - Председател на Управителния съвет

Радостина Герчева (ТУЕС'2007)

Председател на Управителния съвет
Светослав Сотиров (ТУЕС'1994) - Член на Управителния съвет

Светослав Сотиров (ТУЕС'1994)

Член на Управителния съвет
Станислав Милев  (ТУЕС'2007) - Член на Управителния съвет

Станислав Милев (ТУЕС'2007)

Член на Управителния съвет
Мартин Липовски (ТУЕС'1999) - Член на Управителния съвет

Мартин Липовски (ТУЕС'1999)

Член на Управителния съвет
Марио Бенов  (ТУЕС'2012) - Член на Управителния съвет

Марио Бенов (ТУЕС'2012)

Член на Управителния съвет
Кирилка Ангелова - Изпълнителен директор

Кирилка Ангелова

Изпълнителен директор
Калин Георгиев - Координатор събития и проекти

Калин Георгиев

Координатор събития и проекти

Често задавани въпроси

Тук сме събрали често задавани въпроси във връзка с работата и членуването в АЗТУЕС. Ако имате въпроси, свързани с правните аспекти от дейността на АЗТУЕС, ви препоръчваме да прегледате Устава на Асоциацията.

Кой може да членува в АЗТУЕС?

АЗТУЕС е отворена за всички бивши ученици, завършили ТУЕС, независимо от годината на дипломиране. При регистрация за членство ще трябва да посочите годината, в която е издадена дипломата Ви.

Настоящи и бивши преподаватели и служители в ТУЕС могат да се регистрират като почетни членове на организацията, а настоящите ученици – като асоциирани членове. Почетните и асоциираните членове нямат право на глас в Общото събрание на АЗТУЕС.

Членството в АЗТУЕС е доброволно и безплатно и се случва чрез регистрация в онлайн платформата ни.

Какви са ползите от членство в АЗТУЕС?

Като член на АЗТУЕС ще имате възможност да намирате други членове в директорията на АЗТУЕС по име, випуск, занимание или други критерии, и да се обръщате за информация, съдействие или за общи проекти или бизнес.

Ще получавате периодично информация за отворени работни позиции, обучения и събития в ИТ сектора, както и за събития и инициативи в ТУЕС, в които може да се включите (може да се откажете от тази възможност).

И, не на последно място, ще сте информирани как във всеки един момент може да подкрепите ТУЕС чрез актуалната информация на сайта ни.

Освен това, насърчаваме членовете на АЗТУЕС да споделят идеи за това как да се развива организацията и как да разширяваме подкрепата си за каузата ТУЕС.

Какви са правата ми като член на АЗТУЕС?

Всеки член в организацията има право да участва в управлението на организацията, като участва в Общото събрание с право на глас, както и да бъде избиран за член на Управителния съвет. Обикновено по време на Общото събрание ще се разглеждат годишната програма и бюджета на организацията, както и ще се обменят идеи за нови проекти и инициативи. Информация за предстоящи Общи събрания и други инициативи на АЗТУЕС ще получавате на имейла, с който сте се регистрирали в системата ни.

Като член на АЗТУЕС ще бъдете информиран за дейността ни, ще имате достъп до директорията на организацията, както и до друга информация, представена в затворените секции на сайта на организацията или изпратена по имейл до членовете.

Какви са задълженията ми като член на АЗТУЕС?

Членството в АЗТУЕС е доброволно и безплатно. Ваше задължение е да предоставите вярна информация при регистрацията си, както и да спазвате Устава на организацията и вътрешните правила на организацията, представени на сайта ни.

Каква е връзката между АЗТУЕС и ТУЕС?

Формално погледнато АЗТУЕС и ТУЕС нямат институционална връзка. Въпреки това 90% от дейността на АЗТУЕС е в полза на училището и в активно партньорство с неговото ръководство. Обменяме идеи и работим в подкрепа на образователната дейност, подобряването на материално-техническата база и популяризирането на ТУЕС, като ковачница на ИТ кадри в България.  

Как да помогна на АЗТУЕС и ТУЕС?

Регистрирайте се за член на организацията и поканете ваши съученици и познати, които са завършили ТУЕС, да се регистрират. Можете да разгледате секциите "Подкрепи ни" и "Стани партньор" за да видите възможностите за подкрепа и копоративни партньорства с АЗТУЕС и ТУЕС.

Имам идея, с кого да я споделя?

Ако имате идея, с която искате да помогнете на АЗТУЕС или на ТУЕС, свържете се с нас. Ние ще имаме грижата да помислим как може да се осъществи тази идея и да я обсъдим заедно с вас.

За всички останали въпроси, пишете ни на aztues@elsys-bg.org.

>

Контакти

Докато трае ремонтът на ТУЕС, ще можете да ни откриете в кабинет 4.2 на 8. блок на ТУ-София: ул. Росарио 1, София, България.