Правила за ползване на сайта

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА АЗТУЕС

Последно обновени: юли 2020 г.

 

Изхождайки от разбирането, че членството в организацията е изцяло доброволно и с идеална цел – да подпомага общността на Технологично училище „Електронни системи” (ТУЕС) към Технически университет – София, състояща се от всички дипломирали се и настоящи ученици на ТУЕС, включително и бивши или настоящи преподаватели, служители и ръководители на ТУЕС, както и училището като цяло, вярваме, че всеки регистриран член на Асоциацията на Завършилите ТУЕС (Асоциацията) ще уважава останалите членове, организацията като цяло и нейните външни партньори, както и описаните по-долу правила за ползване на сайта на Асоциацията.

Сайтът се състои от публични и закрити секции, като закритите са достъпни само от регистрирани членове на Асоциацията и съдържат Търсачка сред членовете и Вътрешна социална мрежа. Те са директно подчинени на целите на Асоциацията – насърчаване на трайни професионални и социални връзки между завършили и настоящи ученици, бивши и настоящи преподаватели и служители на ТУЕС и подпомагане на професионалното и личностното развитие на членовете на Асоциацията.

В представените по-долу правила за ползване на сайта, Търсачката и Вътрешната социална мрежа на Асоциацията на Завършилите ТУЕС са описани основните насоки за ползване на съществуващите ресурси и поведение на регистрираните потребители.

1. Употреба на търсачката с данни за членовете на АЗТУЕС

1.1. Цел

В закритата секция на сайта е налична Търсачка, с помощта на която членовете на Асоциацията могат да намерят друг член, търсейки по име, випуск, компания и/или технологии. През търсачката може да се достъпи профила на всеки от членовете. Членовете могат да включат в профила си допълнителна информация като образование, професионален опит и др.

Представената от всеки член на Асоциацията информация е достъпна за екипа и ръководството на АЗТУЕС за целите на дейността на Асоциацията. В настройките на профила си („публичност на профила“), членовете могат да отбележат, коя част от информацията в профила им искат да е видима за останалите членове на АЗТУЕС и коя не. Минималното съдържание на профила, което е публично за всички останали членове се състои от следните атрибути: две имена и година на завършване. Информацията за опит, образование и технологии също е винаги достъпна за всички членове на Асоциацията, тъй като е ключова за ефективната работа на Търсачката, но попълването й не е задължително.

Основната цел на Търсачката е да се даде възможност за директна комуникация между членовете на Асоциацията, свързана с тяхното личностно и професионално развитие и с подкрепа за дейността на ТУЕС и на АЗТУЕС, според Устава на организацията.

1.2. Достъп

Достъп до Търсачката и профилите на членовете на Асоциацията могат да имат всички регистрирани членове на АЗТУЕС, чието членство е одобрено и активирано, според Устава на организацията.

Членовете на АЗТУЕС се съгласяват, че останалите членове на Асоциацията могат да се свързват с тях по различни теми и въпроси, свързани с професионално развитие и квалификация, общи интереси и хобита, срещи на випуски, събития и инициативи, свързани с Асоциацията или ТУЕС или всякакви други теми и поводи, свързани с дейността на Асоциацията.

1.3. Правила за ползване на търсачката и профилите на членовете

Директният контакт между отделните членове на АЗТУЕС се извършва чрез изпращане на лично съобщение от АЗТУЕС профилите на членовете, достъпни през Търсачката. При контакт с непознат член на АЗТУЕС, следва най-напред да се поиска разрешение за комуникацията и да се изложи накратко поводът за нея.

В случай че има повод за комуникация с повече членове на АЗТУЕС, е допустимо да бъде създадено публично съобщение във Вътрешната социална мрежа на платформата, включително и да се тагнат други членове в съобщението.

Не се толерират действия извън обичайната употреба на онлайн платформата. Забранено е използването на каквато и да е информация за членовете на АЗТУЕС, техните имена, контакти, специалности, месторабота, образование и др. извън целите на АЗТУЕС.

Забранен е експортът на данни, както и употребата на достъпните през платформата контакти за търговски и рекламни цели, спам и други неетични практики. В подобни случаи ръководството на АЗТУЕС има право да спре достъпа до сайта на автора на тази комуникация и да обсъди неговото изключване от Асоциацията.

В случай на сигнал към АЗТУЕС за директна комуникация между членове на АЗТУЕС, ползващи контактна информация от платформата, съдържаща неетични практики, след проучване на случая, ръководството на АЗТУЕС има право да спре достъпа на автора до сайта и директорията, както и да обсъди неговото изключване от Асоциацията.

2.    Вътрешна социална мрежа на АЗТУЕС

2.1. Цел

С  цел  улесняване  на  възможността  за  контакти  между  членовете  на  АЗТУЕС, закритата секция на сайта включва и Вътрешна социална мрежа, в която могат да се публикуват съобщения, достъпни за всички останали членове с опция за тагване на конкретен/и член/ове, така че да получат известие за съобщението.

Съобщенията във Вътрешната социална мрежа могат да се отнасят до срещи на випуски и класове, връзка с преподаватели, проекти и инициативи  в  ТУЕС, професионално и личностно развитие на членовете на АЗТУЕС, хобита  и клубове по интереси, обмяна на информация за висши учебни заведения, работодатели и др. под.

2.2. Достъп

Вътрешната социална мрежа е достъпна само за регистрирани членове на Асоциацията, чието членство е активирано от администраторите на сайта. Всеки член има право да коментира публикуваните във вътрешната социална мрежа съобщения и да тагва други членове в коментарите си.

АЗТУЕС си запазва правото да изтрива съобщения, публикувани във Вътрешната социална мрежа, в случай, че те са в противоречие със  споменатите по‐долу етични клаузи.

2.3. Правила за ползване на вътрешната социална мрежа

Не се толерират съобщения и коментари във Вътрешната социална мрежа с агресивен тон и такива, съдържащи националистическа, ксенофобска и расистка тематика, религиозна, идеологическа или политическа  пропаганда, както и публикации и мнения, съдържащи расова, културна, религиозна, социална, етническа или какъвто и да е друг вид дискриминация, публикации подклаждащи към омраза, агресия, дискриминация, масова паника и насилие от всякакъв характер или свързани с дейности, забранени от закона.

Администраторите на сайта и Вътрешната социална мрежа имат право  да изтриват подобни публикации и коментари, без допълнителна аргументация и комуникация с техните автори. В случай, че се регистрират минимум три подобни публикации от един и същ автор, ръководството на АЗТУЕС може да вземе мерки за прекратяване на достъпа му до сайта и да обсъди неговото изключване от организацията.

3. Общи клаузи

3.1. Уважение към човешкото достойнство

В сайта и Вътрешната социална мрежа на АЗТУЕС се толерира дух на уважение към човешкото достойнство и моралните ценности.

В никоя от секциите на сайта, нито в комуникация с контакти, взети от платформата на АЗТУЕС, не се допускат публикации, съобщения или мнения,  свързани с език на омразата, насаждащи дискриминация или провокиращи обиди и насилие, както и информация за дейности, забранени от закона. Администраторите на сайта имат право да изтриват всички подобни публикации и да комуникират директно с членовете, които не се съобразяват с тези етични изисквания.

3.2. Търговски съобщения

Не се допуска публикуването от членове на АЗТУЕС в сайта на търговски съобщения, свързани с мотивация за покупка на продукти или услуги,  представяне на компании, продукти или услуги, връзки към търговски и  рекламни сайтове, конкурси и други рекламни инициативи, без съгласието на ръководството на АЗТУЕС и администраторите на сайта.

АЗТУЕС може да въведе допълнителни условия, свързани с публикуването на рекламни и търговски съобщения в публичните и в закритите секции на сайта, в това число публикуването на обяви за работа и други подобни.

3.3. Политическа и друга пропаганда

Не се допуска провеждането на проучвания и пропаганда с политическа цел в сайта на АЗТУЕС.

3.4. Лични данни

Всеки член на АЗТУЕС, регистриран в сайта и директорията, трябва да се регистрира със своето име на български език, изписано на кирилица. Задължителните данни, необходими за регистрация са две имена, имейл и година на завършване.  Останалите данни от профила си в платформата, всеки член попълва доброволно.

АЗТУЕС обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, единствено за конкретни и изрично указани цели в съответствие със закона, Правилата за ползване на сайта, Политиката за поверителност и съответстващи на Устава и целите на Асоциацията.

3.5. Отговорност за съдържанието и авторски права

Авторите на съобщения във Вътрешната социална мрежа на АЗТУЕС или други публикации на сайта, както и авторите на директна комуникация между  членовете на АЗТУЕС, носят отговорност за съдържанието на своите мнения и публикации.

Администраторите на Вътрешната социална мрежа не носят отговорност за съобщенията и коментарите на нейните членове. Те имат право да изтриват коментари и мнения, които противоречат на описаните тук правила, при съобразяване на международно приетите стандарти относно свободата на изразяване и правото на личен живот.

Автор  на  публикациите в сайта е ръководството на АЗТУЕС или избрани от тях представители. Допустимо е публикуване на материали и информация от сайта в други сайтове и медии, с изричното споменаване на източника на тази информация (АЗТУЕС).

АЗТУЕС не носи отговорност за съдържанието на сайтове, към които са публикувани  връзки в сайта на АЗТУЕС.

3.6. Промяна на Правилата за ползване на сайта

АЗТУЕС може във всеки един момент да променя Правилата за ползване  на сайта, като ще уведомява своевременно регистрираните членове за тази промяна по имейл, както и чрез публикуване на обновените Правила на настоящата уеб страница, така че да стават достояние и на трети лица, които може да не са регистрирани членове на Асоциацията.