Защо да дариш?

Твоето дарение ни помага да реализираме все повече, по-мащабни и по-устойчиви инициативи, чрез които развиваме ТУЕС като образователна институция и сплотяваме общността около училището (виж целите ни за 2021г. на този линк). С твоя помощ успяваме да развиваме:

ИНИЦИАТИВИ В ТУЕС .

Организираме събития и инициативи, стимулиращи развитието на учениците в ТУЕС. Знаем, че сме на прав път, щом все по-често чуваме “Ех, защо по мое време нямаше...”

ПАРТНЬОРСТВА .

Работим за все по-голяма ангажираност и привличане на ресурси в полза на училището от страна на завършилите и ИТ бизнеса с нарастващ успех в последните години.

СТРАТЕГИЯ .

Осигуряваме устойчива подкрепа към ръководството на ТУЕС за разрешаване на важни за училището проблеми и развитие на стратегически проекти.

Информация за дарителите

- Ще получиш автоматично потвърждение за направено дарение през ePay и PayPal, а за дарения по банков път, ще получиш потвърждение по имейл в рамките на пет работни дни;

- Всеки дарител ще получи Дарителско свидетелство, което дава право на данъчно облекчение, като за ежемесечните дарения се издава едно Дарителско свидетелство в края на календарната година за цялата дарена през годината сума;

- АЗТУЕС е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

- Не забравяй да напишеш името си в основанието за плащане;

- Ако даряваш чрез юридическо лице, моля изпрати на [email protected] данни за договор за дарение (име на компанията, ЕИК, адрес и име на представляващия);

- Ако имаш въпроси или препоръки, свържи се с нас на [email protected].

Мога ли да даря по банков път?

И ePay, и PayPal дават възможност за дарение с банкова карта, дори и да нямаш регистриран акаунт в съответната платформа. Ако искаш, можеш да направиш дарение по банков път и използвайки следните данни:

Банкова сметка на АЗТУЕС в лева:

Банка ДСК

IBAN: BG36STSA93000022728191

BIC: STSABGSF

Получател: Сдружение Асоциация на Завършилите ТУЕС

Основание: Дарение

Защо са необходими дарения от членовете на АЗТУЕС?

Повечето алумни организации се издържат от членски внос и/или редовни дарения от членовете. АЗТУЕС предлага безплатно членство на завършилите, като в същото време разчита на доброволни дарения от тях. Твоето дарение подпомага реализирането на проектите в полза на ТУЕС общността и гарантира продължаващата и устойчива работа на организацията.

Търсите ли спонсори за проектите си?

Работата по някои от проектите сe подкрепя чрез спонсорства. Това са ученическият хакатон Hack TUES, Изложението на ученически проекти ТУЕС Фест и др. За работата по други проекти, разчитаме изцяло на дарения от ТУЕС общността. Сред тях са ТУЕС Реюниън, TUES Inspiration Talks & Workshops, TUES Career Paths, както и текущата подкрепа за ТУЕС.

Ако имаш контакт с потенциални спонсори, които биха подкрепили ТУЕС, моля, свържи се с нас на [email protected]. Имаме и годишни спонсори, като за 2020 г. наши партньори са Creative Assembly Sofia, DevriX, Kaufland IT Hub, VMware, Telelink Business Services & Visteon Electronics Bulgaria.

Как работи АЗТУЕС?

Организацията работи в подкрепа на ТУЕС общността – ученици, завършили и приятели на ТУЕС, като организира редовни срещи и събития за тях, популяризира дейността и каузата на ТУЕС, помага за контакти с различни партньори и за стратегическото развитие на училището. Всички тези дейности са с цел професионално и личностно развитие на членовете на ТУЕС общността.

Асоциацията има постоянен екип, който работи в тясна връзка с ръководството на ТУЕС, за да осъществява проектите. През първите две години от съществуването си, благодарение на учредителното дарение на Светозар Георгиев (ТУЕС’1995) и финансовата и доброволческа подкрепа на завършилите, АЗТУЕС разви конкретни инициативи като извънкласните лекции и работилници за ученици TUES Inspiration Talks & Workshops, кариерният клуб TUES Career Paths, срещата на випуските TUES Reunion и подкрепи осъществяването и популяризирането на инициативи в ТУЕС като ученическия хакатон Hack TUES, Изложението на ученически проекти TUES Fest и други. Организацията се нуждае от текущо финансиране чрез дарения и спонсорства, за да може да продължи да работи в досегашния мащаб.

Програмата от дейности на АЗТУЕС всяка година се обсъжда и приема на Общото събрание на Асоциацията. Можете да намерите целите ни за 2021г. на този линк.

АЗТУЕС сувенири

АЗТУЕС сувенирите са страхотен начин да подкрепиш Асоциацията, като същевременно се сдобиеш с оригинална ТУЕС придобивка, която всеки ден да ти напомня за любимото училище. Тениски, чаши, халби, карти с ТУЕС дизайн - имаме по нещо за всеки! Поръчай сувенири, като попълниш този формуляр. Получените суми се регистрират като дарения за организацията, която е със статут на сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Приходите ще се използват за дейността на АЗТУЕС в полза на ТУЕС и общността.