TUES Inspirational Talks – епизод 5 за учебната 2021/2022 г.

На 26 януари 2022 г. проведохме епизод 5 от #TUESinspirationTalks, на тема:Back to the Cyberfuture.
Лектор на уебинара бе Доц. Д-р. Александър Цокев / випуск 1997г/ , ръководител отдел „Център за управление на сигурността“ в Telelink Business Services.
Петият уебинар от серията на #TUESInspirationTalks за учебната 2021/2022 година e с акцент „Back to the Cyberfuture“.


✔️Основното съдържание е споделянето на информация в областта на киберсигурността, платформата Recorded Future (от тук идва името на лекцията), начините за търсене в Dark web, приложение на Deception Grid и в частност TrapX. Имаше демонстрация с реални системи. Тези технологии са изключително актуални и се използват на ниво големи компании и държавни агенции.

Какво ново?

Чуйте новите епизоди  на TUESTalks
✔️ TUESTalks с Калин Златков
✔️TUESTalks с Мартин Марков
✔️TUESTalks с Марио Бенов

Остава отворена възможността да ни подпомагате текущо (вижте секция „Подкрепи ни“).

С поздрав,

АЗТУЕС екип


Коментари