Политика на поверителност

Политика за поверителност

 

“Асоциация на завършилите ТУЕС” (наричана по-долу АЗТУЕС, Асоциацията) е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и адрес на управление: ул. Владимир Пашов 2, София, България. Основната цел на АЗТУЕС е да обедини и подпомага общността от завършили и настоящи ученици в Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ – София (ТУЕС), преподаватели и приятели на училището.

Целта на настоящата политика за поверителност е да опише как Асоциацията, в качеството си на администратор на лични данни, събира, съхранява и използва информация за членовете на Асоциацията и лицата, посещаващи нашата онлайн платформа, както и да предостави информация за техните права съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

АЗТУЕС си запазва правото да изменя настоящата политика, като новата версия ще бъде публикувана на уебсайта на Асоциацията и ще бъде изпратена по имейл към членовете й.

 

Какви лични данни събираме и за какви цели?

Всеки, който иска да стане член на АЗТУЕС, трябва да създаде профил в онлайн платформата ни, който включва следните минимално необходими атрибути: име и фамилия, имейл за връзка, година на завършване на ТУЕС и дата на раждане. Данните са ни необходими, за да удостоверим, дали лицето, което кандидатства за член в Асоциацията, действително е завършил или настоящ ученик на ТУЕС/ настоящ или бивш преподавател в училището. Датата на раждане е нужна, за да установим, че лицето може да бъде пълноправен член на Асоциацията от юридическа гледна точка. Непълнолетните членове имат асоцииран статут до навършване на 18 години и завършване на ТУЕС. Без описания по-горе набор от задължителни лични данни, не можем да разглеждаме кандидатурата на лицето за членство в АЗТУЕС.

В допълнение към задължителните данни, членовете на АЗТУЕС могат да допълнят профила си в платформата с:

– презиме;

– снимка;

– специалност в ТУЕС;

– телефон за контакт;

– адрес за контакт;

– информация за висше образование (степен, специалност, учебно заведение)

– информация за настояща и бивши работни позиции (позиция, работодател, период на работа, локация);

– информация за технологиите, които владеят;

– линк към LinkedIn профил.

Всеки член може да избере, дали да попълни тези допълнителни данни и ако го направи, дали и кои от тях да са видими за останалите членове на Асоциацията през настройките на своя профил – секция “Публичност на профила”. Данните от профила, които са задължително видими за всички членове са:

– име, фамилия и випуск (задължителни за попълване);

– опит, образование и технологии (незадължителни за попълване, но ако се попълнят стават видими за всички членове и на тяхна база определен член може да бъде намерен в търсачката “Намери туесар”).

Целта в събирането и публикуването на тези данни е да се улесни директната комуникация между членовете, свързана с тяхното личностно и професионално развитие и с подкрепа за дейността на ТУЕС и на АЗТУЕС. Благодарение на попълнената информация, всеки член може да търси сред другите членове по различни критерии: випуск, специалност, професионален опит и т.н. Информацията от профилите на всеки член на АЗТУЕС събираме и обработваме на основание на нейното/неговото информирано съгласие.

Тъй като Асоциацията се издържа благодарение на корпоративни спонсорства и доброволни дарения на членовете, поддържаме регистър с информация за своите дарители, включващ име и фамилия, випуск, както и дарена сума и начин на плащане (PayPal, еPay, банка). Събраната информация ни е необходима за счетоводна отчетност. В случаите, когато изпращаме на дарителите от сувенирите на АЗТУЕС е възможно да поискаме имейл и телефон за връзка, както и физически адрес на дарителя. Без тези данни не е възможно да изпратим сувенирите по куриер, ако това е желанието на дарителя.

АЗТУЕС събира също информация за участниците в събитията, които организира (лекции, уъркшопи, кръжоци, срещи, хакатони за учениците, социални срещи на завършилите и още). Повечето данни идват от предварителната регистрация за събитията и включват име и фамилия, випуск или клас в ТУЕС, имейл и понякога телефон за връзка и други детайли, свързани със събитието, като в допълнение отбелязваме и дали лицето наистина е посетило събитието, за което се е записало. Правим това с цел по-добра организация и отчетност на събитията, както и изпращане на допълнителна информация на участниците във връзка с тях. За част от събитията достъпът е ограничен само за участници с предварителна регистрация и лицата, които не предоставят изисканите лични данни, няма да бъдат допуснати до тях. Тези данни се събират и обработват на базата на информираното съгласие на участниците.

Освен описаните по-горе данни, АЗТУЕС събира и съхранява автоматично информация, отнасяща се до ползването на онлайн платформата на Асоциацията. Данните, които се събират включват страниците на сайта, които посещавате, колко продължително, дата и час на достъп, IP адрес, тип браузър, уебсайтове, които ви препращат към нашата платформа и др. Те се използват с цел подобряване на платформата и потребителското преживяване и създаване на обобщена статистика за потребителите на платформата на АЗТУЕС.

За да постигнем това, използваме “бисквитки”, които събрат информация за потребителите. „Бисквитка“ е малък текстови файл, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в устройството ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“ или да откажете да ги получавате изцяло, но по този начин няма да можете да ползвате пълната функционалност на нашата платформа. Научете повече за бисквитките и как да ги контролирате и блокирате оттук: https://www.cookiesandyou.com/.

Освен бисквитки е възможно да използваме интернет тагове за следене, които най-често са на трети лица, ангажирани от нас за рекламни или уеб анализ услуги. Тези тагове се намират в изходния код на платформата ни. Те помагат на партньорите ни за рекламни и уеб анализ услуги да събират данни за посещенията на платформата ни и други сайтове и да ни предоставят съответните справки, с които да можем да измерим ефективността на различни наши кампании и поведението на посетителите на платформата ни. В секцията по-долу ще намерите повече детайли.

За по-лесна интеграция с външни услуги на трети страни (пр. ePay), които Вие ползвате, е възможно да пазим специални кодове (токени) в нашата база данни, дадени от съответните услуги с Ваше съгласие. Те улесняват повторни вземания на необходимите данни от третите страни, след първото позволение от Ваша страна.

 

С кого и как можем да споделим ваши лични данни?

Асоциацията на завършилите ТУЕС не предоставя право на използване, не продава, не разкрива и не споделя Ваши лични данни без Вашето изрично съгласие, освен в случаите, в които това се изисква от закона, съдебните или други държавни или общински органи; както и в случаите, когато трето лице обработва тези данни от името на Асоциацията. Възможно е да използваме технологии на различни партньори за целите на уеб анализ, реклама, техническа поддръжка и  доставка на услуги. Сред основните ни партньори са описаните по-долу компании, като списъкът не е изчерпателен. За повече информация относно политиката на поверителност на тези компании и възможностите да контролирате или изключите използването на техните технологии, последвайте линковете до съответната компания.

Тези компании е възможно да предоставят събраната информация на други лица, ако е налице подобно правно изискване или ако ангажират други лица с обработването на информацията от тяхно име.

 

Колко дълго ги пазим?

Обработването и съхранението на лични данни продължава, докато имаме основание за тяхното съхранение. Например, съхраняваме информация за членовете си, докато не получим от тях заявление, че вече не желаят да бъдат част от Асоциацията на завършилите ТУЕС. Информация за дарителите пазим за срок от 10 години, като информация за даренията направени от членовете на Асоциацията се пазят до напускането от тяхна страна на Асоциацията. Информация за посетителите на събитията ни се пази за срок от 5 години, а за членове на АЗТУЕС – до напускането от тяхна страна на Асоциацията. Имейл адресите, събрани за целите на директния маркетинг се пазят, докато лицето, което ги е предоставило не поиска заличаването им.

Ако имате нужда от по-детайлна информация, можете да е свържете с нас.

 

Защита на личните данни

Асоциацията на завършилите ТУЕС предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личната ви информация, събрана чрез настоящата онлайн платформа.

 

Права на членовете във връзка с личните данни

Всеки член на АЗТУЕС и посетител на онлайн платформата ни има следните права по отношение на неговите/нейните лични данни, които ние обработваме:

  • – Право на достъп до Вашите личните данни, които ние обработваме и копие от тях. Членовете на АЗТУЕС могат да експортират своите лични данни от платформата през настройките на профила си.
  • – Право на корекция в данните, които обработваме, ако откриете, че са неточни – за членовете – чрез редакция на профила им в платформата.
  • – Право на заличаване на личните данни, когато са налице условията за това. Ако например сте оттеглили съгласието си, когато обработката се основава на съгласие и няма друго законово основание за обработка; ако данните Ви се обработват незаконосъобразно и др. В настройките на профила си, членовете имат опция да изтрият акаунта си.
  • – Право на ограничаване в обработването в определените от закона случаи.
  • – Право на възражение срещу обработването на данните в определени ситуации, като например в случаите, когато данните Ви се използват на основание на легитимен интерес.
  • – Право на преносимост на данните – можете да изискате от нас данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, машинночетим формат. Членовете на АЗТУЕС могат да експортират своите лични данни от платформата през настройките на профила си.
  • – Право да оттеглите съгласието си, когато личните Ви данни се обработват на това основание.
  • – Право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни по отношение на обработката на личните Ви данни.

 

Можете да упражните правата си по всяко време през онлайн платформата ни и като се свържете с нас по имейл. Ще се постараем да отговорим възможно най-бързо и не по-късно от 30 работни дни.

 

Контакт с нас

При въпроси свързани с обработката на личните Ви данни, можете да се свържете с нас по имейл: [email protected].