• 0

През м. юни учениците от 11 клас в специалностите „Системно програмиране“ и „Компютърни мрежи“ в ТУЕС трябва да изберат компания, в която да проведат лятната си практика. Сега имате възможност да … Continued

  • 0

АЗТУЕС пое инициативата да подпомогне ръководството на ТУЕС в разработването и привеждането в действие на дългосрочна стратегия за развитие на училището. За първи път ТУЕС има възможността да работи целенасочено … Continued

  • 0

На 15 декември, ТУЕС бе домакин на подписването на споразумение за сътрудничество в сферата на  софтуерното обучение на ученици от среден курс. Споразумението бе сключено между МОН, представен от министъра … Continued

  • 0

След успешното включване на членовете на АЗТУЕС през миналата година, отново отравяме покана към тях да се присъединят като ръководители на дипломни работи на един или повече ученици, завършващи ТУЕС … Continued

  • 0

До 12 юни ИТ компаниите, които имат желание да приемат ученици от ТУЕС на двуседмична практика, могат да зявят желанието си, като попълнят следната Регистрационна форма.  Всяка година 11-токласниците от ТУЕС … Continued

  • 0

С подкрепата наVMware два от компютърните кабинети в ТУЕС вече са оборудвани с обновени компютърни конфигурации – десктопи, монитори и аксесоари. Ученици от 8-ми до 12-ти клас от специалност „Системно програмиране“ … Continued

  • 0

Отборът на ТУЕС, ръководен от ас. д-р Димитър Николов, с кола „Стела“, спечели престижното 6-то място в Европейското рали за автомобили, управлявани с вграден микропроцесор – Renesas MCU Car Rally … Continued

  • 0

Членовете на АЗТУЕС са поканени да се присъединят като ръководители на дипломни работи на един или повече ученици, завършващи ТУЕС през 2016 г. Процесът по определяне на теми и ръководители … Continued