Борбата за образователния модел на ТУЕС – на крачка от финала!

Предистория:

Всичко започва от пропуск в законовите разпоредби, в които никъде не е регламентиран специфичният образователен модел на ТУЕС като част от структурата на Техническия Университет – София. Училището продължава да работи както обичайно, но технически функционира в законов вакуум. Базирайки се на тази празнота, през август 2017 от МОН поискаха да преназначат директора на ТУЕС от Техническия университет към Регионалното управление на образованието. Този дребен административен ход щеше да доведе до практическото изваждане на ТУЕС от структурата на ТУ-София и унищожението на уникалния образователен модел на училището, който го прави толкова успешно.

Последваха писма, декларации за подкрепа от браншовите организации, правен анализ. За съжаление, от МОН не откликнаха на молбата за среща и намиране на по-добро решение на проблема, а засилиха натиска си за преназначаване на директора. Това доведе до мобилизиране на общността в публична подкрепа на ТУЕС през пролетта на 2018г. Ученици и родители, преподаватели, завършили и ИТ бизнес се обединиха в безпрецедентна подкрепа за ТУЕСПоследваха отворено писмо, подписка, пресконференция, среща с министъра на МОН и екипа му, в присъствието и с решаващата подкрепа на бившия омбудсман г-жа Мая Манолова, и в крайна сметка – официални уверения от Министъра на образованието и науката, че моделът на ТУЕС ще бъде запазен.

С тази първа успешна публична битка, борбата не свърши, тъй като тепърва трябваше да се създадат законови текстове, които да регулират образователния модел на ТУЕС. Започна серия от дълги и тежки срещи в работна група с представители на ТУЕС, ТУ-София, бизнес организациите в ИТ сектора и МОН и в края на 2018 вече бяха налице предложени конкретни текстове за промяна в Закона за висшето образование, които не само утвърждават сегашния модел на ТУЕС, но и дават възможност за мултиплицирането му в други висши технически училища.

Процесът обаче е удължен с още един рунд в нова работна група на МОН, този път и с участието на синдикатите.

Развитие през 2019:

Докато повечето туесари вече бяха забравили събитията от пролетта на 2018, борбата за ТУЕС продължаваше да се води ожесточено на политическо ниво. Възможността и други държавни висши училища да репликират модела на ТУЕС (дефиниран като интегрирана професионална гимназия, или ИПГ) срещна яростна опозиция в лицето на Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. За да не пропаднат резултатите от вече едногодишните усилия в работни групи с МОН, ТУЕС групата направи компромис, законовите текстове да регулират само работата на съществуващите университетски училища – ТУЕС към ТУ-София и НПГ по КТЦ – Правец.

ТУЕС групата обаче не загуби своята решимост да се бори до край, за да може моделът на ТУЕС да се мултиплицира и по този начин да доведе до по-качествено ИТ образование в България. Инициира се проучване на университетските училища по света, резултатите от което бяха споделени с МОН и ясно показаха, че най-развитите технологично и икономически страни имат цели мрежи от такива училища. Набираха се и съюзници в лицето на ФЕТТ към ТУ-София, ТУ-Варна и бизнеса за обединяване на усилията, необходими за провеждане на образователна реформа за по-качествено специализирано средно технологично образование.

Паралелно се водеше битка и за специализирани рамкови учебни планове за ТУЕС. Защо? Рамковите учебни планове се разработват от МОН и за всеки випуск определят какви предмети и с какъв брой учебни часове ще се изучават през 5-те години образование на един випуск. В последните две учебни години ТУЕС беше принуден да приеме осмокласници по нови учебни планове, спрямо които 70% от професионалното образование е концентрирано във втория гимназиален етап (10.-12. Клас) и едва 30% в първия (8.-10. клас). Този подход лишава учениците от постепенно натрупване на стабилна основа от специализирани знания и същевременно поставя пред тях непосилната задача за две години да усвоят 70% от материала, което неминуемо ще доведе до проблеми с качеството на обучение. За да не бъде трети випуск поред сполетян от тази съдба, бяха вложени сериозни усилия да се разработи нов специализиран учебен план за ТУЕС, в който професионалното образование да е по-равномерно разпределено и да стартира още от 8. клас. След интензивно проучване, съгласуване и преговори, усилията бяха увенчани с успех и новият 8. клас започна учебната 2019-2020г. по нов специализиран учебен план, в който специализираните предмети са застъпени от самото начало и се увеличават плавно с всеки следващ клас!

В края на 2019 дойдоха и първите видими резултати от двугодишната борба за образователния модел на ТУЕС. Законопроектът за изменение и допълнение на ЗВО, в който е регламентиран моделът на ТУЕС беше внесен в Народното събрание. Преди това регулирането на модела получи пълна подкрепа на първото заседание на Комисията по образованието и науката към НС, а самият законопроект беше приет на 27.11.2019г. на първо гласуване в НС, поставяйки борбата на финалната права!

Трудно е да се опише една толкова важна, дълга и тежка борба в рамките на 1-2 страници. Между редове се крият много срещи, множество изписани писма и текстове, разговори с ключови фигури и системен неуморен труд, за да можем с радост да споделим последните позитивни новини. Искаме от името на цялата ТУЕС общност да отправим специални благодарности към нашите ТУЕС бойци от Обществения съвет към ТУЕС, ръководството на ТУЕС и ТУ-София, които продължиха през 2019г. непоколебимо да се борят за каузата за регулиране на модела ТУЕС.

Дълбоко сме признателни за отдадеността, борбеността и вярата в каузата, въпреки изобилието от пречки по пътя! Вярваме, че с помощта на вашия интелект, хъс и упорство, ще видим успешния край на тази продължителна борба!

Какво предстои:

Борбата е на финалната права, но най-важното е пред нас – предложения за промени и обсъждане на законопроекта в комисията преди второто гласуване в НС. Това е ключов момент, в който ТУЕС групата има за цел да се пребори с всякакви нежелани опити за промени в текстовете, регулиращи модела на ТУЕС, и да се опита отново да отвори възможността и други държавни висши училища да създават интегрирани професионални гимназии. Оставаме плътно зад каузата до пълна победа!

Коментари