• 0

Асоциация на завършилите ТУЕС Асоциация на завършилите ТУЕС е организация,  която помага и подкрепя ТУЕС и туесарите. АЗТУЕС е връзката между членовете на ТУЕС общността с бизнеса, институциите и неправителствени … Continued