Общо събрание на АЗТУЕС – 24 юни 2021

Общо събрание на 24 юни в София Тех Парк

На 24 юни 2021 г. в зала 125 на Лабораторния комплекс на София Тех Парк (бул. “Цариградско шосе” 111Ж, София) ще се проведе Общо събрание на Асоциацията на завършилите ТУЕС.

В този файл ще намерите официалната писмена покана за събранието.

Официалният начален час е 18:00 ч., но очакваме реалната работа да започне в 19:00 ч., тъй като трябва да изчакаме събирането на кворум, както е заложено в Устава на АЗТУЕС.

Дневният ред на събранието е:

  1. 1. Приемане на годишния доклад за дейността за 2020 г.
  2. 2. Приемане на финансовия отчет за 2020 г.
  3. 3. Представяне на годишна програма за дейността на АЗТУЕС за 2021 г.
  4. 4. Предложение и гласуване на годишен бюджет на АЗТУЕС за 2021 г.
  5. 5. Предложение и гласуване на промяна в Устава на АЗТУЕС.
  6. 6. Избор на нов Управителен съвет.
  7. 7. Други.

Регистрация за участие в събранието

В събранието могат да участват всички членове на АЗТУЕС. Пълноправните членове (ТУЕС алумни) имат право на глас, като могат да упълномощят писмено друг член на АЗТУЕС да гласува вместо тях в случай, че нямат възможност да присъстват (бланка на пълномощно). Почетните и асоциираните (настоящи ученици) членове могат да участват в събранието без право на глас.

Ако искате да се включите, молбата ни е да попълните тази кратка регистрационна форма, за да знаем, колко души очакваме и да подготвим залата, спазвайки нужните противоепидемични мерки.

Избор на нов Управителен съвет

Тази година Общото събрание трябва да вземе важно решение – избор на нов Управителен съвет, който да направлява Асоциацията в следващите 3 години (2021-2023).

Ако имате времето и желанието да споделите опита и визията си с нас в името на една силна ТУЕС общност, може да се кандидатирате за член на УС, като се свържете с нас на [email protected]. Защо да кандидатствате и с какво може да допринесете, научете оттук.

При въпроси, пишете ни.

Коментари