TUES Inspiration Talks & Workshops е една от най-успешните инициативи на АЗТУЕС за 2016

98% от учениците, участвали в извънкласните лекции и работилници TUES Inspiration Talks & Workshops, оценяват като полезни заниманията, на които са присъствали.

Серията от извънкласни лекции и работилници за ученици от ТУЕС, която стартира през м. март 2016 г., до момента е събрала съвкупна аудитория от над 530 ученика.
Целта на инициативата е да среща настоящите ученици в ТУЕС с вдъхновяващи експерти от различни сфери на ИТ сектора и бизнес средите. Гост-лекторите споделят с тях конкретни експертни знания, технически умения, визия и мотивация за целенасочено професионално развитие.

През 2016 г. бяха проведени 16 занимания по 12 теми, водени най-често от завършили ТУЕС-ари, както и от техни колеги – експерти в различни области. Екипът на АЗТУЕС се ангажира със създаването на програмата от занимания, цялостната организация и координация на срещите, и с комуникацията с учениците.

Ето какво казва за TUES Inspiration Talks & Workshops Кирил Митов (ТУЕС’2004). През ноември той проведе две извънкласни срещи с 8-мокласниците на тема „ТУЕС или в какво се забърках“:

През годините приемствеността в обучението в ТУЕС се получи, макар и с огромни усилия, защото ТУЕС-ари се връщаме да преподаваме. По час два тук и там, но с желание и хъс! Като комисии по защити и като ръководители на дипломни работи. АЗТУЕС е най-голямата и важна стъпка към това тази приемственост да продължи устойчиво и занапред.

TUES Inspiration Talks & Workshops е чудесен механизъм, чрез който всеки ТУЕС-ар може да предаде знания на по-младите.

От своя опит с инициативата и от разговори с децата виждам, че добавената стойност за учениците от този тип лекции и работилници е много голяма. Със сигурност можем и трябва да разширим броя и разнообразието от лекции през следващата година.

Добре образованият и заплатен човек в нашето общество, какъвто е горе-долу всеки ТУЕС-ар, няма повече права – той има повече отговорности. В дейностите, организирани от АЗТУЕС и в самата организация виждам платформа, инструмент, средство, чрез което с малко усилия от много хора да добавим голяма стойност.“

Изказваме нашите искрени благодарности към ръководството и преподавателите в ТУЕС, които подкрепиха идеята и съдействат активно за осъществяването на програмата. 

Благодарим и на водещите на занимания и съорганизаторите на TUES Inspiration Talks & Workshops през 2016 г.:

Коментари