TUES Inspiration Talks, епизод 5: Виртуализация за 11-токласници

На 5 май в ТУЕС се проведе петото занимание от инициативата TUES Inspiration Talks. Дългогодишният експерт в областта на виртуализацията Васил Николов (ТУЕС’1999) представи пред ученици от 11-ти клас лекция на тема ИТ инфраструктура и технологии за виртуализация.

Той очерта основните принципи на виртуализацията и се спря на теми като абстракция на апаратни ресурси,  управление и мониторинг. Бяха обсъдени и някои конкретни решения за вируализация като VMWare vSphere, MS Hyper-V и SCVMM и други. Внимание беше отделено и на различни практически приложения на виртуализацията –  облачни услуги (IaaS, PaaS, SaaS), центрове за данни, решения за малки и средни компании. Учениците научиха и подробности за конкретни проекти за виртуализация, реализирани на практика.

Васил Николов има над 10 години опит като архитект на ИТ инфраструктурни решения за малки, средни и много големи предприятия. Неговият опит включва ръководство на проекти, свързани с Microsoft platforms, Networking solutions, Virtual infrastructures, Backup services, Monitoring Systems, Industrial Servers and Storage systems. В момента той е Data-center Services Technology Architect в Hewlett-Packard. Васил е завършил ТУЕС през 1999, а след това учи Компютърни Системи в ТУ-София. Провежда и магистратура по Industrial engineering в Немския факултет в ТУ-София.

Инициативата TUES Inspiration Talks & Workshops има за цел да вдъхнови учениците от ТУЕС за още по-успешно професионално и кариерно развитие, като ги среща с опитни експерти от различни сектори на ИТ бизнеса и предприемаческите среди. Серията от срещи започна през м. март 2016 г. по инициатива на АЗТУЕС.

Васил Николов, ТУЕС’1999
Ученици от 11 клас в ТУЕС
Васил Николов по време на лекцията на тема Виртуализация пред ученици от 11 клас

Коментари