Учебни практики 2022

Всяко лято Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към ТУ-София изпраща своите ученици от 11 клас на учебна практика в компании от ИТ сектора.


Производствената практика уредена в закона е две работни седмици и се провежда в периода от 1.07 до 15.07.
В 11 клас ТУЕС има три паралелки специалност “Системно програмиране” (78 ученици)

Една паралелка специалност “Компютърни мрежи” (27 ученици), които трябва да проведат своята практика в този период.

Как протича учебната практика?

  • Работи се по конкретни задачи, които могат да бъдат индивидуални или групови; 
  • Ръководителят въвежда учениците в дейността, регламентира времето и работното място, поставя задачите и дава насоки; 
  • Често компаниите правят тематични презентации за учениците по отношение на различните направления, продукти и услуги, върху които работят; 
  • Учениците подготвят кратък доклад, а ръководителят го заверява и предлага оценка; 
  • След приключване на програмата, компаниите често продължават работата си с избрани ученици под формата на стажове, ръководство на дипломни проекти, или постоянна работа; 

Ако имате интерес да се включите в тазгодишните производствени практики, моля попълнете следната анкета тук най-късно до 23.05.2022г.

ТУЕС разпределя учениците според уговорките им с компаниите и учебния им успех.

Административно практиката се урежда в стандартен договор с ТУЕС, като не е необходимо установяването на трудови или други правоотношения с учениците.

Имате въпроси, свържете се с нас!

Коментари