Стани ментор на туесар в Ученическия иновационен хъб на ТУ-София

Възможност за учениците от ТУЕС

За първа година Техническият университет – София организира конкурса “Ученически иновационен хъб”, в рамките на който учениците от ТУЕС биха могли да получат финансиране от до 2500лв. за разработка на свои иновативни проекти. Вече имаме група млади изследователи с идеи, с които биха искали да се включат в конкурса, но имаме нужда от ментори, които да им помогнат да ги доразвият и доведат до успешен край.

Разгледайте иновативните идеи и се включете

В тази таблица ще намерите идеите на учениците, които искат да кандидатстват за конкурса. С преподаватели от ТУЕС им помагаме към момента да изчистят концепцията за проектите си, но все още не сме успели да намерим ментор, който да се ангажира да ръководи реализацията на тези разработки. Ако се припознавате в някоя от описаните идеи и мислите, че можете да помогнете на туесарите, пишете ни на [email protected] най-късно до 23 април.

Какво представлява ангажиментът за менторите

На първо място учениците ще се нуждаят от помощ при изчистването на финалната си идея и план за действие. До 30 април техните кандидатури трябва да се подадат към ТУ-София. В кандидатурата си те описват цели на проекта и план за действие и се ангажират при одобрение на проекта да ги реализират. Оценяването и одобрението на проектите от страна на ТУ-София ще се проведе през първите няколко седмици на май.

Основният ангажимент на менторите ще е съдействие в реализацията на проектите в периода юни-октомври 2021. Очакваме, че учениците ще имат нужда от подкрепа, както в техническата реализация на проектите, така и в организацията на работата си, така че да могат да реализират планираните функционалности в рамките на програмата. Вашата помощ тук може да е безценна за тях, а сме сигурни, че и вие ще се заредите от ентусиазма на младежите. 
Включете се! Харесайте проектна идея и ни пишете на [email protected] до 23 април!

Коментари