Общо събрание на АЗТУЕС

Кога и къде

Годишното Общо събрание на АЗТУЕС, след като бе отложено заради COVID-19 пандемията, ще се проведе на 10 септември 2020 г. в зала 125 на Лабораторния комплекс на София Тех Парк (бул. “Цариградско шосе” 111Ж, София).

В този файл ще намерите официалната писмена покана за събранието.

Официалният начален час на събранието е 18:00 ч., но очакваме реалната работа да започне в 19:00 ч., тъй като трябва да изчакаме събирането на кворум, както е заложено в Устава на АЗТУЕС.

Регистрация

Молим всички членове на Асоциацията, които искат да присъстват на събранието да се регистрират предварително на този линк, за да може да планираме организацията му, спазвайки нужните противоепидемични мерки.

Дневен ред

Дневният ред на събранието е:

  1. 1. Приемане на годишния доклад за дейността за 2019 г.
  2. 2. Приемане на финансовия отчет за 2019 г.
  3. 3. Представяне на годишна програма за дейността на АЗТУЕС за 2020 г.
  4. 4. Предложение и гласуване на годишен бюджет на АЗТУЕС за 2020 г.
  5. 5. Изключване на асоциирани членове на АЗТУЕС, напуснали ТУЕС.
  6. 6. Други

Право на глас

Право да гласуват в Общото събрание имат пълноправните членове на АЗТУЕС (завършилите туесари, регистрирани в асоциацията).

Асоциираните членове (ученици) и Почетните членове (преподаватели) са добре дошли на събитието, но без право на глас.

Коментари