Фестивал на науката в ТУЕС

За първа година Техническият университет – София стартира инициатива за насърчаване на ученици да участват в научноизследователската дейност на университета, разработвайки иновативни проекти под ръководството на университетски преподаватели и ментори от ИТ бизнеса. За целта университетът предоставя финансиране от до 2500 лв. на проект в рамките на конкурса “Ученически иновационен хъб”. Той бе отворен към всички ученици от ТУЕС, като в инициативата взеха участие общо 8 проекта на ученици от 8 до 12 клас от училището.

През изминалите шест месеца учениците ни положиха много усилия в разработката на техните проекти. 

През месец май 2021 година те представиха идеите за проектите си пред професионално жури от Научноизследователския сектор на ТУ-София. Всички осем проекти бяха одобрени! Силният старт за нашите ученици се случи благодарение на тяхната инициативност  и интересни идеи, както и на подкрепата, която получиха от своите ръководители и ментори. В процеса на кандидатстване и реализация на иновативните проекти са замесени 16 ментори (7 от които са възпитаници на ТУЕС). Освен официалните си научни ръководители, преподаватели в ТУЕС и ТУ-София, учениците работят и с професионалисти от ИТ бизнеса. 

Благодарим на Технически Университет – София за възможността  нашите  ученици да участват и да получат финансиране за своите проекти. 

Финалното за 2021г. събитие за учениците от ТУЕС,  участници в Ученически иновационен хъб към Технически Университет – София  е “Фестивал на науката в ТУЕС”.

Фестивалът ще се проведе на 13.11.2021г. (събота) в онлайн формат, поради епидемичната обстановка, с начален час 11:00.

В него ще видите забележителни научни проекти, създадени от младите и креативни умове на ТУЕС:

Fatherlands: Accelerating Quantum (FAQ) цели оценка на възможностите на квантови компютри в процеса на откриване на нови материали. Проектът е на Виолета Кабаджова от 12.а с ръководител доц. д-р инж. Димитър Николов.

Notewell е приложение за писане и споделяне на кратки, ясни и точни план-конспекти. Предназначението на проекта е да помогне на ученици с преговарянето за тестове и изпити, като имат достъп до най-важната, ключова информация, без да се налага да препрочитат урочни статии и видео материали. Проект Notewell e разработка на Денис Мирчев, Божидар Павлов и Калоян Миладинов от 9.в клас с ръководител старши преподавател Мила Нейкова и ментори – Теодора Йовчева (ТУЕС’2020) и Илиян Кордев (ТУЕС’2018).

WaterRevival е проект за система за почистване на плаващи пластмасови отпадъци от водни басейни. Системата ще се придвижва самостоятелно във водния басейн и камера с изкуствен интелект ще засича боклуците и взима решение, дали да ги прибере. Проектът се разработва от Тома Милков и Бойко Георгиев от 12.в клас. Ръководител е маг. инж. Росен Витанов (ТУЕС’2007), а ментор – Пламен Данов от IBM България.

ESPEES проектът е платформа за визуализиране на паркоместата в платените зони на града, посредством множество от сензори. Системата предлага и съвременни начини за заплащане на паркинга през мобилно приложение, без необходимост от намесата на служебно лице или закупуването на талони. Проектът е разработка на Веселин Ангелов, випуск 2021. Ръководител е гл. ас. д-р Любомир Богданов, а ментор – Георги Кирев (ТУЕС’2005).

The Shared Shipping App цели да усъвършенства процеса на покупка и доставка от различни търговци в чужбина и доставянето им до друга страна, където разходите за дистрибуция са много големи. Чрез автоматизирана система уебсайтът ще осигури възможност да се комбинират поръчки на хора, които пазаруват от сайта на търговеца и искат да им бъде направена колективна доставка с цел съкращаване на разходите, свързани с логистиката. Проектът е на Антонио Касабов, ученик от 12.а клас. Ръководител е гл. ас. д-р Димчо Димов, а ментор – Георги Аспарухов (ТУЕС’2011).

Electry – целта на проекта е да се създаде прототип на електромер с разширени специални възможности за анализ на консумацията на електроенергия и нейното оптимизиране. Чрез анализ на характеристиките на потреблението с помощта на невронна мрежа ще се попълва база данни с детайлна информация за консумираната електроенергия. Проектът е на учениците Калоян Дойчинов, Васил Колев и Мартин Божилов от 10.а. Техен ръководител е старши преподавател Валентин Иванов, а ментор – Иван Стефанов (ТУЕС’2018) и маг. инж. Владимир Колев.

Eleggo представлява програмируем мозъчно-компютърен интерфейс, който използва електроенцефалография (ЕЕГ) за разчитане на информация от мозъчните вълни на човек и изпълнение на задачи, като откриване на движение на ръцете, насочено мислене и т.н. Целта е проектиране, оптимизиране и реализация на прототип на мозъчно-компютърен интерфейс. Проектът се разработва от Мадлен Саркисян, Ангел Пенчев, Богдан Миронов, Симеон Георгиев и Мирослав Мирчев, випуск 2021. Ръководител на проекта е доц. д-р инж. Стела Стефанова, а ментор Владимир Гаристов (ТУЕС’2018).

TTT Box – Целта на проекта е да се проектира и реализира подвижна метеорологична станция. Основните параметри които ще се измерват са: концентрация на фини прахови частици, концентрация на въглероден диоксид, относителна влажност на въздуха, атмосферно налягане, температура, надморска височина и индекс за качество на въздуха. Разработката е на ученици от 10.в клас – Радослав Филипов и Димитър Димитров. Техен ръководител е гл. ас. д-р Борислав Ганев, а ментор – Иван Стефанов (ТУЕС’2018).

В деня за размисъл, ви каним да изберете да подкрепите макар и онлайн нашите талантливи ученици!

Бъдете с нас!

Кога? 13-ти ноември (събота);

Къде? Онлайн: https://youtu.be/S_xmSON-gBw

Очакваме ви!

Коментари