Успешна дарителска кампания за 2020г.

Радваме се да споделим, че успешно прекрачихме финиш линията на дарителската ни кампания за 2020! Успяхме да съберем общо 18,830 лв. от 56 дарители и да отключим рекорден брой корпоративни дарения – общо 21,500 лв. от 5 компании: DevriX (5,500 лв.), VMware (5,500 лв.), Uber Engineering Sofia (1,000 лв.), Kaufland IT Hub (5,500 лв.) и Telelink Business Services (4,000 лв.)!

Благодарим сърдечно на всички дарители и компаниите, които ни подкрепиха!
 Благодарение на вас, влизаме уверено в 2020 година и можем спокойно да фокусираме работата си към планираните дейности в полза на ТУЕС общността. Подкрепата ви към нас е подкрепа към училището и всички свързани с него.

Коментари