Плановете ни за 2020… с COVID-19

COVID-19 пандемията имаше отражение върху живота на всички, като от АЗТУЕС също се наложи да адаптираме работата и плановете си към новата ситуация. На 8. март, 4 дни преди началото на Hack TUES 6 бяха потвърдени първите случаи на болестта в България, което ни принуди да отложим събитието и да отменим Общото събрание на Асоциацията, планирано за 24. март. ТУЕС, заедно с останалите училища в страната, беше изправено пред още по-голямо предизвикателство – в рамките на един уикенд да премине към дистанционна форма на обучение. За нас от Асоциацията, подкрепата към училището, особено в настоящата ситуация, остава главен фокус на работата ни. Паралелно с това, през изминалия месец отделихме време да преразгледаме плана си за 2020 заедно с Управителния съвет на АЗТУЕС и ръководството на ТУЕС и как можем да го адаптираме към ограниченията, които пандемията налага.

Обновената ни план-програма за 2020 можете да намерите на този линк, като най-важните промени включват:

  • – отлагане на Hack TUES 6 за 1-4 октомври;
  • – трансформиране на TUES Fest 2020 в онлайн събитие, което ще се реализира на 6. юни;
  • – отлагане на TUES Reunion 2020 за есента (през лятото, в зависимост от развитието на епидемиологичната обстановка ще фиксираме точна дата);
  • – социалните срещи „After Work Drinks“ се преустановяват докато отмине заплахата от вируса;
  • – развитието на TUES BattleBots като отделно събитие се отлага за 2021;

Към момента изчакваме с фиксирането на нова дата за Общо събрание, докато не видим, как ще се развие пандемията.

Междувременно, докато нямаме възможност да събираме завършилите на живо, работим върху това, да можем да улесним контакта на туесарите онлайн. Очаквайте скоро новата онлайн платформа на АЗТУЕС, която разработва колегата ни Димитър Николов (ТУЕС‘2018)!

Останете си вкъщи и бъдете здрави!

Коментари