Бъди преподавател в ТУЕС за новата учебна 2023/2024 година

Образователният модел на Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) е основан върху ангажирането на практици от ИКТ бизнеса като преподаватели.

Това означава, че учениците имат възможност да се учат от специалисти, които работят в реалния бизнес сектор и имат практически опит в съответната област.

ТУЕС се стреми да предостави на учениците не само теоретични познания, но и практически умения, които са необходими за успешната им кариера в сферата на ИТ индустрията.
Училището предлага разнообразни специални предмети, които покриват различни аспекти на ИКТ, като програмиране, мрежови технологии, софтуерно инженерство и други.

Преподавателите в ТУЕС са професионалисти, които комбинират своята практическа експертиза и умения, за да предадат знанията и уменията си на учениците.

Освен това, в ТУЕС се насърчава активното участие на учениците в учебния процес. Те имат възможност да се включат в проекти, да работят в екипи и да развиват своите умения чрез практически упражнения и реални проекти.

Целта на образователния модел на ТУЕС е да подготви учениците за успешна кариера в ИКТ сектора, като им предостави необходимите знания, умения и опит, които ще ги отличат на пазара на труда.

Традиционно в средата на август ние от АЗТУЕС търсим  преподаватели-практици от ИКТ бизнеса за новата учебна 2023/2024 година  в Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически Университет – София.

Училището търси преподаватели по следните специални предмети:

✔️Увод във вградените микрокомпютърни системи  – 10ти клас, първи и втори учебен срок, хорариум  54 часа за клас, 4 класа;
✔️ Увод във вградените микрокомпютърни системи – уч.пр. – 10-ти клас,  втори учебен срок, хорариум 54 часа за клас, 4 класа;
✔️ Вградени микрокомпютърни системи – 11 клас, 36 часа теория и 36 часа учебна практика – 2 класа СП
✔️ Вградени микрокомпютърни системи – 11 клас, 36 часа теория и 36 часа учебна практика – 1 класа КМ, 72 часа теория и 72 часа учебна практика – 1 клас;
✔️Обектно-ориентирано програмиране- 11 клас, 72 часа теория и 72 часа учебна практика на клас, – 2 класа;
✔️Софтуерно инженерство за 12 клас, първи и втори учебен срок, хорариум 58 часа (Теория) за клас– 3 класа.
✔️Софтуерно инженерство за 12 клас, първи и втори учебен срок, хорариум 58 часа(Практика) за клас – 3 класа.
✔️Увод в Интернет на нещата -уч.пр.- за 12 клас,  първи и втори учебен срок, хорариум, 58 часа за клас  – 3 класа.  

Ролята на преподавателя включва:

  • да бъде част от общността на преподаватели в ТУЕС;
  • да подкрепя и насърчава по-младите си колеги, да разработва учебно съдържание и да прилага иновативни методи за преподаване и оценяване;

Ако сте заинтересовани да станете преподавател в ТУЕС, можете да се свържете с училището на посочените имейл адреси: вържете се с [email protected] , или пишете на нас [email protected] за повече информация.

Благодарим на всички, които ще помогнат за вдъхновението на новото поколение ИТ таланти.

Коментари