БАСКОМ и АЗТУЕС

На първи февруари се проведе среща между представителни Управителния съвет на БАСКОМ и представители на Управителния съвет на Асоциация на Завършилите ТУЕС  и компании – членове на БАСКОМ.

Председателят на УС на АЗТУЕС Теодор Панайотов и Светослав Сотиров – член на УС на АЗТУЕС представиха ТУЕС и дейността на нашето сдружение.

Наталия Митева, член на УС на БАСКОМ, споделя, че готовността на БАСКОМ е да : „се срещнем с всички технологични училища в България, за да проучим детайлно техните модели на работа. Целта ни е да набележим начините за скалиране на тези модели. Неотдавна БАСКОМ заяви, че не само секторът ни, но и бъдещето на икономиката като цяло се нуждаят от минимум още 10 технологични училища в България. Очевидно това е най-устойчивият начин да се захрани сектора с таланти и е стъпка към генерална промяна в образованието в страната. За постигането на тази цел е необходима политическа воля, постоянен диалог с институциите, дългосрочен ангажимент и контрол. От БАСКОМ сме готови да бъдем двигател на тези процеси“.

ТУЕС различното училище!

ТУЕС, заедно с училището в гр. Правец са единствените действащи към момента средни университетски училища, създадени в края на 80-те години по модели на подобни училища в Япония, САЩ, Индия и Китай. Ежегодно в ТУЕС завършват 100 младежи.

„Нашите проучвания показаха, че в Индия и Китай по онова време са създадени хиляди подобни училища, което обяснява и високотехнологичния бум на тези държави днес. Във Великобритания в последните години са създадени 50 такива училища в контекста на развитието на изкуствения интелект, което със сигурност ще даде своето отражение”, сподели Светослав Сотиров, член на Управителния Съвет на АЗТУЕС.

Уникалността на модела на ТУЕС се корени в STEM фокуса на училището, в директния достъп до бизнеса, в подкрепата на алумни общността и в тясното сътрудничество с Техническия университет, което се изразява в достъпа до базата, програмите и преподавателите на университета.

„ТУЕС стои между средното и висшето училище в България. Колкото повече такива училища има у нас, толкова по-качествено ще е образованието и по-развита ще е средата. Това училище не създава емигранти. Всички оставаме тук и създаваме добавена стойност за България”, подчерта председателя на Управителния Съвет на АЗТУЕС – Теодор Панайотов.

Какво предстои?

БАСКОМ и АЗТУЕС се обединиха около 3 базови условия за изграждането на бъдещите нови технологични училища, които следва да бъдат обсъждани на ниво МОН, местна власт и университети:
1. Отваряне на училищата за преподаватели от бизнеса без задължителна педагогическа квалификация, като минимум в технологичните дисциплини, по които обективно не са налични педагози в България.
2. Диференцирано заплащане на преподавателите и учителите на базата на два критерия – постиженията на учениците им и дефицита на предмета/дисциплината, по която преподават.
3. Изграждане на специализирани рамкови учебни планове, съобразени с профила на съответното университетско  училище.

Управителния съвет на АЗТУЕС изразява готовност  за включване в работна група на БАСКОМ и готовност  за обединени усилия и експертиза за привличане на повече застъпници към каузата за създаване на минимум още 10 подобни технологични училища в цялата страна.

Коментари