АЗТУЕС с нов Управителен Съвет

С удоволствие искаме да Ви съобщим, че на 24 юни се проведе ежегодното oбщо събрание на АЗТУЕС. 

В него взеха участие 38 членове (10 от които чрез пълномощник). 

Имахме и специално онлайн включване от Белгия на един от кандидатите за новия Управителен съвет, Иво Емануилов.

Тазгодишното ОС на Aсоциацията се проведе с любезното съдействие на София Тех Парк в зала 125 на Лабораторния комплекс.

Основните теми на събранието бяха:

  • Отчет за дейността на организацията за периода 2020г.; 
  • Финансовия отчет за 2020 г.;
  • Годишна програма за дейността на АЗТУЕС за 2021 г.;

  • Годишен бюджет на АЗТУЕС за 2021 г.;
  • Избор на нов Управителен съвет за периода 2021-2024

В заключителната част се проведе избор за нов Управителен съвет на  АЗТУЕС. 

Според правилата на устава на АЗТУЕС, Управителния съвет е 5-членен и е с мандат от 3 години.

За членове на Управителния съвет на АЗТУЕС за периода 2021-2023 бяха избрани:

Светослав Сотиров (ТУЕС’1994);

 Мартин Липовски (ТУЕС’1999);

Теодор Панайотов (ТУЕС’2006);

Радостина Герчева (ТУЕС’2007);

 Иво Емануилов (ТУЕС’2008).

Желаем УСПЕХ и ВДЪХНОВЕНИЕ на новия УС! За нас е удоволствие и чест, че ще работим с този невероятен отбор!

На Явор Трифонов (ТУЕС1999) и Виктория Антонова (ТУЕС’2006), които се оттеглят от УС, благодарим за всичко, което са направили за ТУЕС общността и се надяваме да продължат да са активна част от нея!

Благодарим и на всички, които присъстваха вчера!

За АЗТУЕС

Основахме Асоциацията на завършилите ТУЕС през 2014 с идеята да обединим общността на всички завършили и настоящи ученици на ТУЕС, преподаватели и приятели на училището, като канализираме усилия, енергия и средства в образование, кариера и информираност за ТУЕС.  След над 6 години активна дейност, АЗТУЕС вече наброява над 1 100 членове и се превърна във важна и неразделна част от ТУЕС и ТУЕС общността като двигател и партньор в редица ключови събития и проекти в полза на училището. Ставаме все по-разпознаваеми и устойчиви, градим партньорства с бизнеса и фокусираме усилията си върху развитието на ТУЕС и неговите ученици.

Коментари