АЗТУЕС с нов Управителен Съвет

На 24 Октомври 2023 година се проведе Общото събрание на Сдружение Асоциация на Завършилите ТУЕС.


В него взеха участие 54 членове на АЗТУЕС (11 от които чрез пълномощник) и 3- ма почетни членове на сдружението.

Дневният ред на събранието бе променен след откриването на Общото събрание и гласуване:

  1. Избор на нов Управителен съвет.

2. Приемане на годишния доклад за дейността за 2022 г. 

3. Приемане на финансовия отчет за 2022 г. 

4. Представяне на годишна програма за дейността на АЗТУЕС за 2023 г. 

5. Предложение и гласуване на годишен бюджет на АЗТУЕС за 2023г.

 Кандидатите за членове на Управителен съвет бяха 8.


Според правилата на устава на АЗТУЕС, Управителния съвет е 5-членен и е с мандат от 3 години.
След представяне на кандидатите и гласуване, за членове на Управителния съвет на АЗТУЕС бяха избрани:

Светослав Сотиров (ТУЕС’1994);


Мартин Липовски (ТУЕС’1999);


Радостина Герчева (ТУЕС’2007);

Станислав Милев (ТУЕС’2007)


Марио Бенов (ТУЕС’ 2012)

Желаем успех и вдъхновение на новия управителен съвет!

Благодарим на Теодор Панайотов (ТУЕС’2006) и Иво Емануилов (ТУЕС’2008), които се оттеглят от УС, благодарим за всичко, което са направили за ТУЕС общността и вярвавме, че ще продължат да са активна част от нея.

Благодарим и на всички, които присъстваха на 24 октомври 2023.
Имаме още много работа, благодарим за препоръките и съветите към нашия екип, ще се постараем да работим във всички посоки и насоки.

Благодарим и нашите доброволци от 11 В клас- Ива, Никола, Калоян и Йосиф.

Продължваме с мисъл и смисъл да работим с и за ТУЕС!


Коментари