Общо събрание на АЗТУЕС – 24.10.2023 година

Общо събрание за 2023 година ще се проведе на 24 октомври в София Тех Парк

На 24 октомври 2023 г. в зала 2 на Лабораторния комплекс на София Тех Парк (бул. “Цариградско шосе” 111Ж, София) ще се проведе Общо събрание на Асоциацията на завършилите ТУЕС.

В този файл ще намерите официалната писмена покана за събранието.

Официалният начален час е 18:00 ч., но очакваме реалната работа да започне в 19:00 ч., тъй като трябва да изчакаме събирането на кворум, както е заложено в Устава на АЗТУЕС.

Дневният ред на събранието е:

1. Приемане на годишния доклад за дейността за 2022 г. 

2. Приемане на финансовия отчет за 2022 г. 

3. Представяне на годишна програма за дейността на АЗТУЕС за 2023 г. 

4. Предложение и гласуване на годишен бюджет на АЗТУЕС за 2023г. 

5. Избор на нов Управителен съвет. 

6. Други. 

Регистрация за участие в събранието

В събранието могат да участват всички членове на АЗТУЕС. Пълноправните членове (ТУЕС алумни) имат право на глас, като могат да упълномощят писмено друг член на АЗТУЕС да гласува вместо тях в случай, че нямат възможност да присъстват (бланка на пълномощно). Почетните и асоциираните (настоящи ученици) членове могат да участват в събранието без право на глас.

Ако искате да се включите, молбата ни е да попълните тази кратка регистрационна форма: https://forms.gle/HqQNa926XWeGXdYE8

Избор на нов Управителен съвет

Тази година Общото събрание трябва да вземе важно решение – избор на нов Управителен съвет, който да направлява Асоциацията в следващите 3 години (2024-2027).

Ако имате времето и желанието да споделите опита и визията си с нас в името на една силна ТУЕС общност, може да се кандидатирате за член на УС, като се свържете с нас на [email protected].

При въпроси, пишете ни.

Коментари