Общо събрание на АЗТУЕС – 16 септември 2022 година

На 16 септември 2022 година в София Тех Парк ще се проведе Общо събрание на Асоциацията на завършилите ТУЕС.

В този файл ще намерите официалната писмена покана за събранието.

Общото събрание ще се проведе на 16.09.2022 г., петък, от 18:00 часа, но очакваме реалната работа да започне в 19:00 часа, в зала 125 на Лабораторния комплекс на София Тех Парк, бул. “Цариградско шосе” 111Ж, гр. София,  при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Приемане на годишния доклад за дейността за 2021 г.
  2. Приемане на финансовия отчет за 2021 г.
  3. Представяне на годишна програма за дейността на АЗТУЕС за 2022 г.
  4. Предложение и гласуване на годишен бюджет на АЗТУЕС за 2022 г.
  5. Други.

Регистрация за участие в събранието

В събранието могат да участват всички членове на АЗТУЕС.

Ако искате да се включите, молбата ни е да попълните тази кратка регистрационна форма, за да знаем, колко души очакваме и да подготвим залата, спазвайки нужните противоепидемични мерки.

При въпроси, пишете ни.

Коментари