Общо събрание на АЗТУЕС

На 16 февруари 2019 г. от 15:00 ч. в Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ – София ще се проведе годишното Общо събрание на Асоциацията на завършилите ТУЕС.

Право на участие в Общото събрание имат пълноправните членове на АЗТУЕС – завършили туесари, регистрирани в асоциацията. Почетните членове (преподаватели) и Асоциираните членове (ученици в ТУЕС) имат възможност да присъстват на събранието, но без право на глас.

Дневният ред на Общото събрание е следният:

1.      Доклад за дейността на организацията за 2018 г.

  • 2.      Финансов отчет на АЗТУЕС за 2018 г.
  • 3.      Представяне на Годишната програма за дейността на АЗТУЕС за 2019 г.
  • 4.      Предложение и гласуване на годишен бюджет на АЗТУЕС за 2019 г.
  • 5.      Други

Тук е официалната покана за Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение в офиса на АЗТУЕС – каб. 41 на ТУЕС, ул. „Владимир Пашов“ №2, жк Младост 1, гр. София. Ако имате желание да се запознаете предварително с тях, свържете се с нас през имейл [email protected].

Коментари