Успех на дарителската кампания за 2021!

Успяхме да превърнем кризата във възможност!

Заедно успяхме! С ваша помощ, въпреки предизвикателствата на 2020, не само достигнахме, но и задминахме целта на дарителската ни кампания за 2021! Успяхме:

  • – да съберем 21 216 лв. от еднократни и абонаментни дарения за 2021 г.;
  • – да отключим 16 500 лв. корпоративна подкрепа от VMware (5 500 лв.), Telelink Business Services (5 500 лв.) & DevriX (5 500 лв.).

Благодарим ви от сърце за подкрепата и оказаното доверие!

Какво следва?

Продължаваме смело напред, вдъхновени от вашата подкрепа, като вече работим активно по целите ни за 2021. Остава отворена възможността да ни подпомагате текущо (вижте секция „Подкрепи ни“). Всяка помощ означава допълнителен ресурс за нас и възможност за нов проект в полза на ТУЕС и ТУЕС общността.

Коментари