ТУЕС и АЗТУЕС подкрепят кампанията eSkills for Jobs

ТУЕС и Асоциацията на Завършилите ТУЕС сe присъединиха като стейкхолдъри на комуникационната и информационна кампания eSkills for Jobs, която ще се проведе през 2015 и 2016 г.

Подкрепяйки инициативата ТУЕС и АЗТУЕС ще предоставят текуща информация на своите ученици, членове и партньори за събития и инициативи, свързани с eSkills for Jobs. Целта на кампанията, финансирана от Европейската комисия, е да повиши осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на уменията за използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), необходими за намирането на работа. Дейностите са в отговор на нарастващото търсене на ИКТ специалисти, които в момента не са достатъчни, въпреки високото ниво на безработица в Европа. Основният фокус на кампанията, която се провежда в 21 европейски страни, е да се повиши осведомеността за образование, обучение, работни места, както и други възможности, които са достъпни за хората с електронни умения.

ТУЕС се присъединява към партньорите на проекта като водеща образователна институция, с ключова роля за формирането на успешни професионалисти в сферата на високите технологии в България. Училището работи активно с представители на реалния ИТ бизнес, за да осигури практически ориентирано технологично образование. За 27 години в ТУЕС са се дипломирали повече от 2 000 специалиста със средно образование по специалностите “Системно програмиране”, ‘’Компютърни мрежи’’, „Компютърна техника и технологии”. Повечето от тях са изградили успешна кариера в сферата на високите технологии и са се утвърдили като едни от най-успешните професионалисти и предприемачи в България и по света.

Формираната наскоро Асоциация на Завършилите ТУЕС цели да насърчава и подпомага професионалното и личностно развитие на своите членове и да подкрепя дейността на ТУЕС, като помага за поддържането на високите професионални стандарти на училището.

Кампанията eSkills for Jobs се координира от DIGITALEUROPE и European Schoolnet заедно със стотици национални и общоевропейски партньори. Изпълнител на проекта за България е БАИТ. Повече информация за проекта може да бъде намерена в сайта на eSkills for Jobs – http://idg.bg/eskills2015-2016.

Коментари