Стартира менторска програма АЗТУЕС Career Paths!

Радваме се да обявим началото на първата АЗТУЕС менторска програма „АЗТУЕС Career Paths“. С нея целим да подпомогнем професионалното развитие на младото поколение, наскоро завършили ТУЕС, като ги свържем с ментори – ТУЕСари с повече професионален и житейски опит, които да ги подкрепят с полезна информация, насоки и контакти. Как бихте могли да се включите:

  • – Ако искате да получите менторство – прочетете нашата брошура за търсещи менторство, за да разберете кой може да кандидатства, какво можете да спечелите от такава програма и как да извлечете максимума от нея;
  • – Ако искате да станете ментор – вижте брошурата ни за ментори, за да научите какво търсим в един ментор, какво се очаква от него/нея и каква е ползата за менторите от програмата.

За да участвате в менторската програма е необходимо да попълните формуляра за кандидатстване до 25.12.2016. Екипът на АЗТУЕС ще направи разпределение на менторите въз основа степента на съвпадение между професионалните интереси и стремежи на търсещите менторство от една страна и опита и квалификациите на менторите от друга. Обявяването на двойките и реалния старт на менторския процес ще бъде през януари 2017.

Очакваме кандидатурите ви!

Коментари