Поканете своите съученици в АЗТУЕС

В началото на м. ноември 2015 г. АЗТУЕС отправи предизвикателство към всички випуски на завършилите ТУЕС да регистрират най-много членове до края на годината. Победител ще бъде випускът, който до края на 2015 г. има най-висок процент записани членове в АЗТУЕС и най-добре попълнени профили в системата. Предвидено е отличие и за привлеклите най-много членове чрез препоръка за АЗТУЕС.

В сайта и във Фейсбук страницата на АЗТУЕС може да се информирате за текущите резултати от Предизвикателството и за броя на членовете от всеки випуск.

За да помогнете на своя випуск да спечели, поканете съучениците си, с които поддържате връзка, да се регистрират като “Alumni – free” и попълнят формата в сайта на АЗТУЕС. Важно е всеки новорегистриран да посочи как е разбрал за АЗТУЕС и да отбележи името на човека, който го е поканил.

Вторият важен критерий за успех в Предизвикателството за випуските е попълването на профилите в Директорията с членовете на АЗТУЕС. Тя е основен ресурс на асоциацията, който носи добавена стойност на общността. Директорията дава възможност за лесна връзка със съвипускници и обмен на професионална и лична информация.

Приканваме всички членове на АЗТУЕС да потвърдят Декларацията и Правилата за ползване на онлайн систематана АЗТУЕС в профила си.

Какво е АЗТУЕС?

  • · Асоциация, учредена по инициатива на ТУЕС-ари, с подкрепата на ръководството на ТУЕС и широк кръг от завършили ТУЕС в края на 2014;
  • · Обединява общността на завършилите ТУЕС и работи за да подпомага тяхното професионално и личностно развитие;
  • · Създава конкретни възможности за завършилите да се ангажират и да участват в събития и инициативи в подкрепа на ТУЕС, настоящите ученици и завършилите;
  • · Регистрирана като сдружение с нестопанска цел в обществена полза;
  • · Безплатно членство, достъпно само за завършили ТУЕС и настоящи ученици;

Какви са ползите от членството в АЗТУЕС?

· Директни контакти със съученици, ТУЕС-ари от други випуски и любими преподаватели;

  • · Редовни социални и професионални събития, организирани от АЗТУЕС в полза на членовете;
  • · Обмен на професионална информация, установяване на партньорства и съвместни бизнес-проекти между ТУЕС-ари;
  • · Възможности за участие в конкретни проекти в подкрепа към ТУЕС – както материална, така и доброволческа;
  • · Участие в инициативи и събития в полза на общността на завършилите ТУЕС и за подкрепа и популяризиране на ТУЕС като най-доброто ИТ училище в България.

  • За повече информация, разгледайте обзорната презентация и устава на АЗТУЕС. Ако имате въпроси, можете да се свържете с екипа на АЗТУЕС на [email protected]

Графиката по-долу показва как се промени съотношението на членовете на АЗТУЕС за времето на инициативата.

Коментари